endodoncja

Endodoncja – leczenie kanałowe

Leczenie kanałowe konieczne jest w przypadku nieodwracalnego zapalenia tkanki nerwowo – naczyniowej zwanej potocznie „nerwem” w celu uratowania zęba, który inaczej musiałby zostać usunięty. Stan zapalny nerwu jest najczęściej konsekwencją próchnicy, a czasem jest spowodowany uszkodzeniem lub złamaniem zęba.

W tej sytuacji niezbędne jest usunięcie z kanału korzeniowego resztek nerwu i bakterii. Kluczem do sukcesu leczenia kanałowego jest mechaniczne i chemiczne oczyszczenie, poszerzenie kanałów korzeniowych na całej ich długości i szczelne wypełnienie

Leczenie kanałowe zęba to procedura czasochłonna wymagająca ponadprzeciętnych umiejętności operatora oraz nowoczesnego i kosztownego instrumentarium.

Trudno sobie wyobrazić wysokiej jakości leczenie stomatologiczne bez kontroli mikroskopu. W naszym Centrum wykorzystujemy najnowszej generacji mikroskop stomatologiczny Carl Zeiss OPMI Pico MORA wykorzystywanym między innymi do leczenia kanałowego. Dzięki niemu wykonywane przez nas zabiegi cechują się nieporównywalnie większą precyzją, a co za tym idzie również skutecznością leczenia.

Zalety leczenia kanałowego przy użyciu mikroskopu:

  • leczenie kanałowe pod mikroskopem jest szybsze i przyjemniejsze,
  • wnętrze zęba jest dokładnie oczyszczone,
  • nawet zagięte i trudne do oczyszczenia kanały korzeniowe mogą być opracowane. Nie było to możliwe przy zastosowaniu dotychczasowych narzędzi i metod,
  • kanały korzeniowe są szczelnie wypełnione, a właściwa odbudowa zapobiega nawrotowi infekcji,
  • ząb możemy zachować przez wiele lat.

Możliwe jest również odnalezienie dodatkowych kanałów, opracowanie niedrożnych kanałów lub mocno zakrzywionych oraz usunięcie z kanałów złamanych instrumentów.

Bardzo ważną częścią leczenia jest dokładny pomiar długości kanału możliwy dzięki użyciu endometru (elektroniczny pomiar długości kanału) oraz radiowizjografii (komputerowe zdjęcie RTG).

Bardzo istotnym elementem w leczeniu przewodowym jest dokładne wypełnienie kanałów. Najlepszym materiałem stosowanym do wypełniania kanałów jest gutaperka. Wprowadza się ją do kanału z uszczelniaczem na wcześniej określoną głębokość, a następnie kondensuje po wcześniejszym podgrzaniu i uplastycznieniu, tak by materiał wypełnił szczelnie opracowany kanał nie pozostawiając pęcherzyków powietrza.

Płynna gutaperka pozwala na trwałe i szczelne wypełnienie systemu kanałów korzeniowych, nie powodując przebarwień zęba po przeprowadzonym leczeniu, co ma niebagatelne znaczenie w odcinku przednim (estetycznym) uzębienia. W naszym Centrum do wypełnienia kanałów stosujemy system: Obtura II oraz System B.

Przy leczeniu kanałowym pierwotnym skuteczność wynosi ok. 90 %, a w przypadku ponownego leczenia (tzw. releczenia) skuteczność waha się na poziomie 75 – 80 %.

Taki odsetek powodzenia przeprowadzonego leczenia jest również uwarunkowany szczelną odbudową protetyczną zęba. Odbudowa zęba za pomocą dużej „plomby” jest niewystarczająca, niesie również za sobą ryzyko pęknięcia pozostałych ścian zęba.

Korzyści leczenia kanałowego:

  • Leczenie kanałowe jest postępowaniem tańszym i mniej inwazyjnym niż usunięcie uszkodzonego  zęba i zastąpienie go mostem protetycznym bądź implantem.
  • Dobrze przeleczony endodontycznie ząb może służyć Państwu przez bardzo długi czas.
  • Dzięki nowoczesnej endodoncji wiele zębów, które jeszcze nie tak dawno były skazane na usunięcie można skutecznie leczyć i uratować.

Cena leczenia kanałowego uzależniona jest od liczby kanałów w danym zębie oraz rodzaju leczenia (pierwotne lub wtórne), dlatego kosztorys leczenia jest przedstawiany pacjentowi podczas wizyty konsultacyjnej.

Facebook